Startupy z finansowaniem

  1. Strona główna
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Z Brukseli
  6. /
  7. Startupy z finansowaniem

Komisja Europejska przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Zapewnienie startupom oraz mniejszym firmom dostępu do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału pod względem wzrostu gospodarczego oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Źródło: @Komisja Europejska

Nasza siedziba

cas ostroleka thumb

Punkt "Europe Direct" w Ostrołęce ma swoją siedzibę w Centrum Aktywności Seniorów.


Dane teleadresowe

Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 4/224,
Tel. 608 487 333
pn. 9.00-18.00, śr. 9.00-14.00,
czw. 12.00-18.00.

Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct przybliżają Unię Europejską lokalnym Europejczykom i ułatwiają udział w debatach o przyszłości UE. Odpowiadają na pytania o politykę i priorytety UE oraz angażują obywateli w projekt europejski.

Partnerzy