Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości II Debata obywatelska. – SPOTKANIE 27.10.2017

  1. Strona główna
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Z Polski
  6. /
  7. Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości II Debata...

SPOTKANIE 27.10.2017

Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości

II Debata obywatelska

Polska Fundacja im. Roberta Schumana w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w dniu 27.10.2017 organizuje:

SPOTKANIE
Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości
II Debata obywatelska

Jednocześnie Fundacja Schumana poszukuje ekspertów do debaty z udziałem obywateli.

Debata odbędzie się w piątek, 27 października w Warszawie, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w godzinach 10.00-15.00. Udział w niej weźmie około 40 mieszkańców Polski, zróżnicowanych pod względem miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, pozycji społecznej i zawodu.

Zadaniem ekspertów będzie przystępne zaprezentowanie działań podejmowanych przez Unię Europejską (w tym aktualnych prac w instytucjach UE) w następujących dziedzinach (jeden ekspert do jednego tematu):
• Zatrudnienie i edukacja (w tym aktualne problemy – np. kwestia polskich pracowników w UK po Brexicie, problem „pracowników delegowanych”, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia możliwości młodych ludzi na rynku pracy).
• Ochrony środowiska (w tym aktualne spory z Polską – przybliżenie istoty sporu dot. Puszczy Białowieskiej, sprawy konsumencko-środowiskowe – np. normy dla odkurzaczy czy żarówek).
• Przybliżenie istoty aktualnego sporu pomiędzy Polską i Komisją Europejską w sprawie praworządności – jakie działania podjęła Komisja i PE, jakie może podjąć, jakie jest uzasadnienie instytucji UE dla podjętych działań.
Eksperci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 700 złotych brutto (umowa zlecenie).

Kontakt:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Joanna Różycka-Thiriet
j.rozycka@schuman.pl

Roboczy program spotkania:
10.00-11.00 Rejestracja/kawa
11.00-11.10 Powitanie
11.10-11.55 CZĘŚĆ I
Co Unia robi i co mogłaby zrobić w dziedzinie edukacji oraz zatrudnienia? Prezentacja eksperta + dyskusja
11.55-12.40 CZĘŚĆ II
Jak Unia próbuje chronić środowisko naturalne? Prezentacja eksperta + dyskusja
12.40-12.55 Przerwa
12.55-13.40 CZĘŚĆ III
Komisja Europejska na straży państwa prawa w krajach członkowskich – objaśnienie procedury wszczętej przeciwko Polsce z tytułu art. 7 TFUE. Prezentacja eksperta + dyskusja
13.40-14.00 Podsumowanie i zakończenie
14.00-14.30 Obiad

OPIS
Spotkanie będzie nawiązaniem i rozwinięciem debaty z udziałem obywateli zorganizowanej 25 marca 2017 roku. Składać się będzie z trzech części merytorycznych. W ramach każdej z nich będzie miniwykład eksperta oraz czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Część I poświęcona będzie działalności Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. 25 marca br. grupy dyskutujące na ten temat zdiagnozowały pewne problemy i sformułowały postulaty. Jednak nie wszystkie uwagi obywateli uwzględniały podział kompetencji między państwami i UE w tych obszarach czy faktyczne działania Unii. Dlatego po pierwsze warto wyjaśnić, jakie uprawnienia ma Unia na tych polach, z czego one wynikają, a następnie odnieść się do wniosków z 25 marca. Jak to się ma do działań podejmowanych przez Unię?

Część II to kontynuacja dyskusji na temat unijnych działań służących ochronie środowiska. Od marca narasta konflikt między polskimi władzami a unijnymi instytucjami w kwestii wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska zaskarżyła też do Trybunału Sprawiedliwości dyrektywę o jakości powietrza. Dlatego należy wyjaśnić uczestnikom spotkania istotę różnych sporów między Polską i Unią w tej materii, ale także przedstawić po krótce unijne prawo dotyczące ochrony środowiska, które jest tylko pozornie odległe i ma rzeczywisty wpływ na życie obywateli np. czym jest Natura 2000, jak UE reguluje emisje spalin przez samochody, jakich mamy używać żarówek czy odkurzaczy, jak rozpoznać, który sprzęt RTV/AGD zużywa najmniej wody czy energii.

W część III chcielibyśmy objaśnić procedurę z art. 7, jaką Komisja Europejska wszczęła wobec Polski w związku z domniemanym naruszeniem unijnej wartości, jaką są rządy prawa. Nie zamierzamy dyskutować o zasadności wszczęcia takiego postępowania, gdyż jest to temat zbyt polityczny, a jedynie wyjaśnić, czemu ma służyć taka procedura i na czym polegają poszczególne jej etapy.
Uczestnikami spotkania będą chętne osoby, które brały w marcowej debacie obywateli. Zaprosimy także osoby z związane z siecią Europe Direct, centrami informacji europejskiej oraz Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej. W sumie ok. 40 osób.

Zwrot kosztów: Fundacja zwraca uczestnikom koszt dojazdu do Warszawy. Zwrot kosztów dotyczy komunikacji zbiorowej (pociąg, 2 kl., autobus) po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (bilety, dowody zapłaty). Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem – tylko do wysokości kosztu transportu zbiorowego na tej trasie – jest możliwy, po indywidualnym uzgodnieniu, w przypadku osób, dla których dojazd do Warszawy komunikacją publiczną jest mocno utrudniony (np. liczne przesiadki, bardzo długa podróż, etc.).

Osobom, dla których przyjazd do Warszawy na godzinę rozpoczęcia spotkania/powrót po spotkaniu jest niemożliwy lub bardzo utrudniony, Fundacja może zapewnić nocleg w Warszawie, 26/27 i/lub 27/28 października (pokoje dwuosobowe).
Kontakt:
Joanna Różycka-Thiriet
koordynatorka Seminariów europejskich

Nasza siedziba

cas ostroleka thumb

Punkt "Europe Direct" w Ostrołęce ma swoją siedzibę w Centrum Aktywności Seniorów.


Dane teleadresowe

Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 4/224,
Tel. 608 487 333
pn. 9.00-18.00, śr. 9.00-14.00,
czw. 12.00-18.00.

Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct przybliżają Unię Europejską lokalnym Europejczykom i ułatwiają udział w debatach o przyszłości UE. Odpowiadają na pytania o politykę i priorytety UE oraz angażują obywateli w projekt europejski.

Partnerzy