Rada formalnie przyjmuje tymczasowy mechanizm ograniczenia nadmiernych cen gazu

Rada Unii EuropejskiejRada formalnie przyjęła rozporządzenie ustanawiające mechanizm korekty rynku, który ma chronić obywateli i gospodarkę przed zbyt wysokimi cenami. Rozporządzenie ma na celu ograniczenie epizodów nadmiernych cen gazu w UE, które nie odzwierciedlają cen na rynku światowym, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii i stabilności rynków finansowych.

Źródło: @Rada Europejska

Wiadomości – 21 / 12 / 2022

komisja_europejskaKomisja Europejska Wiadomości codzienne Bruksela, 21 grudnia 2022 r. Europejski Zielony Ład: 4,11 mld euro z funduszu modernizacyjnego na przyspieszenie przejścia na czystą energię w 8 państwach członkowskich
W drugim roku działalności program…

Źródło: @Komisja Europejska