Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program wsparcia o wartości 3 mld euro dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska Komunikat prasowy Bruksela, 22 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia w wysokości 3 mld euro dla firm działających na polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Źródło: @Komisja Europejska

Wiadomości Codzienne 22 / 12 / 2022

komisja_europejskaWiadomości codzienne Komisji Europejskiej Bruksela, 22 grudnia 2022 r. Zakaz stosowania szkodliwych chemikaliów: wejdą w życie nowe przepisy dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w odpadach
29 grudnia weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie…

Źródło: @Komisja Europejska

Rada formalnie przyjmuje tymczasowy mechanizm ograniczenia nadmiernych cen gazu

Rada Unii EuropejskiejRada formalnie przyjęła rozporządzenie ustanawiające mechanizm korekty rynku, który ma chronić obywateli i gospodarkę przed zbyt wysokimi cenami. Rozporządzenie ma na celu ograniczenie epizodów nadmiernych cen gazu w UE, które nie odzwierciedlają cen na rynku światowym, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii i stabilności rynków finansowych.

Źródło: @Rada Europejska