Fundusze Europejskie dostępne w styczniu

feuW oczekiwaniu na nowe konkursy zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości, jakie wciąż mamy z dotychczasowych środków, nadal aktualnych w styczniu.
Oferta obejmuje łącznie 19 konkursów: 4 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 9 z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Zmiana Regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WR)

feuPrzedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Wiedza Edukacja Rozwójna lata 2014 – 2020 (konkurs nr…

Źródło: @Fundusze Europejskie