Rozstrzygnięcie konkursu Akademia HR

Rozstrzygnięcie konkursu Akademia HR

Na stronie PARP w sekcji Wyniki i archiwum opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-002/23 pt. Akademia HR. Do dofinansowania wybrano 9 projektów…. Źródło:...
Rozstrzygnięcie konkursu Akademia HR

Dworzec Gdańsk Wrzeszcz otwarty dla pasażerów

Kolejny dworzec – Gdańsk Wrzeszcz – oddano do użytkowania pasażerom. Budynek po gruntownej przebudowie jest teraz nowoczesny, proekologiczny, bezpieczny i w pełni dostępny. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko. Budynek...