Zmiana w dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.