Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.
Dokument

określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.