Warmińsko-mazurski program regionalny – możliwość wydłużenia procedury oceny wniosków w RPO WiM 2014–2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem na terenie Polski, a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem informujemy o możliwości wydłużenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ramach…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.