Stosowanie prawa UE w 2019 r.

Stosowanie prawa UE w 2019 r.

AdobeStock

Do końca 2019 r. Polska miała 74 otwarte sprawy związane z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego. Najwięcej problemów z transpozycją prawa UE do prawa krajowego Polska miała w obszarze ochrony środowiska, rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące przestrzegania prawa UE przez kraje członkowskie.
Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.