Stan zdrowia w UE 2019

Kwestionowanie skuteczności szczepień, problemy z dostępem do lekarzy, powierzanie większej liczby zadań medycznych pielęgniarkom i farmaceutom, współpraca państw w zakresie wykorzystania produktów leczniczych – to wyzwania, na jakie wskazuje Komisja Europejska w nowym sprawozdaniu na temat stanu systemów opieki zdrowotnej w 30 krajach. Polska wciąż w wielu wskaźnikach znajduje się poniżej europejskiej średniej.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.