Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – stan na 12 stycznia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 58 502 inwestycje o łącznej wartości 447,7 mld zł.
Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 stycznia 2020 roku złożono 126 581 wniosków o dofinansowanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.