Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 9 czerwca 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 9 czerwca 2019 roku złożono 111 573 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 659,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.