Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 8 października 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 października 2017 r. złożono 65 515 wniosków o dofinansowano projektów na całkowitą kwotę 411,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.