Ponad 51,5 mln zł na rozwój usług społecznych w województwie pomorskim

28 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny projektów dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Do dofinansowania…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.