Pierwsze umowy na odnawialne źródła energii (OZE)

Dwie pierwsze umowy o dofinansowanie ze środków UE projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Programu Infrastruktura i…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.