Kolejne dwa projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze wsparciem Programu Infrastruktura i Środowisko

Wrocław i Jaworzno dołączyły do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) z projektami realizowanymi w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Wrocławski projekt „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.