Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów kapitalizujących rezultaty

10-11 kwietnia 2019 r. Komitet Monitorujący transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził łącznie 12 projektów:

3 platformy projektów,
9 projektów tzw. fazy rozszerzenia (estension stage).

Bierze w nich udział 13 polskich instytucji.
Jednym projektem…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.