Dostępność na Komitecie Monitorującym Program Wiedza Edukacja Rozwój

27-28 listopada 2018 roku w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) PO WER, na którym przyjęto projekt pozakonkursowy pn. Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.