Artykuł – Przewodniczący Podkomisji ds. Podatkowych: „Nie możemy pozwolić na dalsze istnienie rajów podatkowych w UE”

Nowo powołana parlamentarna Podkomisja do Spraw Podatkowych
stanie się europejskim ośrodkiem debat na temat kwestii podatkowych, obiecuje jej nowy przewodniczący Paul Tang (S&D, Holandia).

Źródło : © Unia Europejska, 2020 – PE

Komentowanie zamknięte.