Home

Rok 2021 tematyczne patronaty

Rok 2021 tematyczne patronaty.

800px-Brok_Wojciech_Jastrzebowski_statue_beentreeCzy to „oczko” w oznaczeniu nadchodzącego roku przyniesie nam ludziom szczęście, trudno przewidzieć. Rozważamy co Nowy Rok przyniesie nam obywatelom, naszemu państwu? Póki co, nadchodzący rok, ze względu na działania, rozsiewanie nienawiści i wszechobecną mściwość nieformalnego, bo partyjnego przywódcy państwa, maluje się w czarnych barwach. Światełkiem w tym czarnym tunelu jest możliwość powszechnych szczepień anty-covidowych, bo to nadzieja na wyjście z pandemii. Nadzieję budzą też zdarzenia z przestrzeni publicznej, które warto odnotować i na które warto się przygotować na różnych poziomach społecznych – lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.

Świat – to objęcie prezydentury w USA przez Joe Bindena z Panią Kamalą Harris u boku i nadzieja na współpracę północnoatlantycką.

czytaj dalej >>>>

Mamy pierwszy polski projekt w konkursie IPCEI. Innowacyjny projekt recyklingu baterii Li-Ion firmy Elemental Strategic Metals z umową na 332 mln zł dofinansowania z NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. podpisały umowę o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Projekt finansowany z Programu Inteligentny Rozwój dotyczy technologii bezpiecznego, przyjaznego środowisku i efektywnego finansowo transportu,…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Równe szanse dla uczniów

feuW ostatnich badaniach poziomu szkolnictwa PISA 2018 warszawscy gimnazjaliści osiągnęli jedną z najlepszych pozycji na świecie. Jednak Polska zajęła także drugie miejsce pod względem zróżnicowania wyników uczniów z metropolii i reszty kraju. Jest to sytuacja alarmująca i nie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komunikat prasowy – Wysłuchanie publiczne w sprawie związku między utratą różnorodności biologicznej a pandemiami, takimi jak COVID-19

W czwartek odbędzie się posiedzenie Parlamentu Europejskiego pt. „W obliczu szóstego masowego wymierania i rosnącego ryzyka pandemii: jaka jest rola Strategii różnorodności biologicznej UE do 2030 r.”.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

źródło : © European Union, 2021 – EP

Szybki internet z Programu Polska Cyfrowa

feuCelem Programu Polska Cyfrowa jest, aby wszyscy mieszkańcy, na terenach gdzie inwestycje w sieci szerokopasmowe są nieopłacalne na warunkach rynkowych, mieli dostęp do szybkiego internetu.
Szacujemy, że do 2023 r. ok. 2 mln gospodarstw domowych na terenach słabo zaludnionych, inwestycyjnie trudno…

Źródło: @Fundusze Europejskie