Młodzi, zdolni, utalentowani

Co decyduje o jakości tłumaczenia pisemnego? Jakie przymioty powinien mieć dobry tłumacz: wiedzę, wrażliwość, skrupulatność, dociekliwość czy talent? W czwartek 15 marca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie Juvenes Translatores połączona z warsztatami dotyczącymi języka polskiego i tłumaczeń pisemnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Mały Świat – warsztaty otwierające na inność

Mały Świat to projekt edukacyjny Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej zrealizowany przez Stowarzyszenie Semper Avanti i skierowany do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. W ramach projektu w 5 wrocławskich szkołach podstawowych odbyło się łącznie 75 spotkań z zagranicznymi edukatorami mieszkającymi od kilku lat w Polsce. 

Źródło: @Komisja Europejska

Jasne ramy przyuczania do zawodu

– Zbyt często szkolenia zawodowe postrzegane są jako „drugi wybór” w edukacji – mówi Marianne Thyssen. Państwa członkowskie UE właśnie zawarły porozumienie w sprawie europejskich ram w zakresie jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego. Przewidują one m.in. obowiązek zawarcia pisemnej umowy z uczniem oraz wynagradzanie za pracę wykonaną w ramach przyuczania do zawodu.

Źródło: @Komisja Europejska

Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na temat znaczenia zrównoważonego odżywiania się i sposobów produkcji żywności. Komisarz Phil Hogan deklaruje, że inicjatywy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” będą kontynuowane.

Źródło: @Komisja Europejska

Wirtualne wymiany Erasmusa+

Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia wirtualną wersję swoich działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze większej liczby studentów i młodych ludzi z krajów Europy i państw południowego sąsiedztwa UE. – Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie międzykulturowe – deklaruje komisarz Tibor Navracsics.

Źródło: @Komisja Europejska

Prawa człowieka i organizacje pozarządowe

– W Polsce obserwujemy zmniejszającą się przestrzeń do działania społeczeństwa obywatelskiego – to komentarz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do raportu Agencji Praw Podstawowych na temat organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Został on zaprezentowany i omówiony podczas debaty zorganizowanej w środę 14 marca w Przedstawicielstwie KE w Polsce.

Źródło: @Komisja Europejska

Ograniczanie ryzyka w unii bankowej

KE proponuje szybsze zmniejszenie ilości kredytów zagrożonych w sektorze bankowym. Ma temu służyć m.in. odzyskiwanie wierzytelności bez konieczności wchodzenia na drogę sądową oraz umożliwienie bankom odsprzedawania inwestorom zagrożonych kredytów. – Z mniejszą liczbą kredytów zagrożonych w bilansach banki będą w stanie pożyczać więcej środków przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Źródło: @Komisja Europejska