Decyzje z większością

Czy można rozszerzyć zasadę głosowania większością kwalifikowaną w dziedzinie polityki społecznej, aby proces decyzyjny był szybszy i bardziej elastyczny? KE otwiera dyskusję na temat tego, jaki usprawnić sposób podejmowanie decyzji w UE. – Celem jest wspieranie kultury kompromisu, odpowiadającej potrzebom obywateli – powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Źródło: @Komisja Europejska

Prawo po stronie autorów

– Reforma prawa autorskiego jest brakującym elementem układanki potrzebnym do ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker komentując zatwierdzenie dyrektywy. Wzmacnia ona dziennikarstwo wysokiej jakości, zapewnia lepszą ochronę twórcom i wykonawcom, zaś użytkownicy skorzystają z zabezpieczeń związanych z wolnością wypowiedzi.

Źródło: @Komisja Europejska

Moc pod lupą Komisji

KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji oraz ulgi w opłacie dla odbiorców energochłonnych w Polsce. Jednocześnie zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ulg w tzw. opłacie mocowej. – Musimy ocenić, czy te rozwiązania są zgodne z zasadami pomocy państwa – powiedziała komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Źródło: @Komisja Europejska