Ile o UE wiedzą samorządowcy, czyli „Święto Warty”

W dniu 22 lipca 2017 r. w Skwierzynie (woj. lubuskie) odbyło się wydarzenie pod nazwą „Święto Warty”. Ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które objęło „Święto Warty” patronatem, w imprezie uczestniczyli Mateusz Banaszkiewicz, a także dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Źródło: @Komisja Europejska

Timmermans o polskich sądach

W związku z kierunkiem reformy sądownictwa Komisja Europejska wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie KE jest gotowa odwołać się do artykułu 7 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje – w przypadku zagrożenia praworządności – zawieszenie niektórych praw państwa członkowskiego.
Źródło: @Komisja Europejska

Relokacje: stanowisko Polski, Czech i Węgier bez zmian

Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. KE wystosowała tzw. uzasadnione opinie uznając, że kraje te nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązkach związanych z relokacją uchodźców. Wskazane państwa mają teraz miesiąc na przesłanie odpowiedzi. W kolejnym etapie procedury możliwe jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Źródło: @Komisja Europejska

E-zakupy z zaufaniem

Coraz więcej Europejczyków robi zakupy przez internet, rośnie ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE – wynika z najnowszej tablicy wyników sytuacji konsumentów. Jednak sprzedawcy detaliczni nadal niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności, niepewnie również podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE.

Źródło: @Komisja Europejska