Home

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.
Źródło: @Komisja Europejska

Praworządność fundamentem wspólnoty

Praworządność

AdobeStock

– Praworządność chroni ludzi przed rządami siły. W UE mamy bardzo wysokie standardy praworządności, ale musimy również stawić czoła różnym wyzwaniom – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen prezentując pierwsze unijne sprawozdanie w tej sprawie. Część dotycząca Polski przedstawia m.in. reformę sądownictwa oraz sytuację mediów w kontekście możliwych wpływów politycznych.
Źródło: @Komisja Europejska

Zmiana dokumentacji konkursowej dla Poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej konkursów dla poddziałania Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności:

Regulamin konkursu,
Ogłoszenie o konkursie.

Zmiana dotyczy…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Polskie lotniska dostaną wsparcie

AdobeStock

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 32 mln euro, który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa. Obejmuje on mechanizm wycofania, w ramach którego wszelkie ewentualne wsparcie, które przewyższa rzeczywiste straty, będzie musiało zostać zwrócone państwu polskiemu.
Źródło: @Komisja Europejska

Nowoczesna unia celna

Nowoczesna unia celna

AdobeStock

Służby celne odgrywają kluczową rolę w wychodzeniu z kryzysu związanego z pandemią. Chodzi m.in. o ułatwianie przywozu sprzętu ochronnego, przy jednoczesnym eliminowaniu podrobionych produktów, jak maseczki bez atestu czy sfałszowane leki. Dlatego KE przygotowała nowy plan działania na rzecz dalszego wspierania organów celnych UE w ich kluczowej roli, jaką jest ochrona dochodów, dobrobytu i bezpieczeństwa.
Źródło: @Komisja Europejska

Bałtyk pod szczególną ochroną

Bałtyk pod szczególną ochroną

AdobeStock

Na konferencji Our Baltic Conference, zorganizowanej pod auspicjami Komisji Europejskiej, ministrowie rybołówstwa, rolnictwa i środowiska bałtyckich państw członkowskich po raz pierwszy wspólnie zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz ograniczenia presji na środowisko Morza Bałtyckiego i chronienia tego akwenu.
Źródło: @Komisja Europejska

Komunikat prasowy – Zwiększenie celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. Jest konieczne i wykonalne

Eurodeputowani z Komisji Ochrony Środowiska zapytali wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa o nowy plan celów klimatycznych do 2030 r., Wzywając do podjęcia wczesnych działań w celu osiągnięcia neutralności węglowej.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Żródłó : © European Union, 2020 – EP