Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Szybki postęp technologiczny zwiększa potrzebę ciągłego uczenia się. Dlatego Komisja Europejska wspiera praktykę kształcenia się przez całe życie. Szczególne miejsce w polityce społecznej zajmuje kształcenie zawodowe, które KE promuje m.in. podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W tym roku odbędzie się on w Helsinkach w dniach 14–18 października.

Źródło: @Komisja Europejska

Brexit na granicach Unii

Jak brexit może wpłynąć na branżę transportową i ruch graniczny? To temat sesji informacyjnej zorganizowanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Ministerstwo Infrastruktury. Uczestniczyli w niej reprezentanci organów celnych z Francji, Belgii, Holandii oraz Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele polskich władz.

Źródło: @Komisja Europejska

Ekomobilny Słupsk

Jak co roku w dniach 16-22 września odbyły się obchody zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2002 roku Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Hasło tegorocznej edycji to „Chodź z nami”. Przygotowane we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu działania władz Słupska skupiły się zatem na promowaniu świadomych wyborów mieszkańców dotyczących korzystania ze środków lokomocji, z naciskiem na zrównoważony transport i ekologiczne sposoby poruszania się po mieście.

Źródło: @Komisja Europejska

Dodatkowe nabory wniosków w działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO – Lubuskie 2020

W IV kwartale 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 planuje ogłosić dwa dodatkowe nabory wniosków w ramach działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

10 października br. spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska,…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Konsultacje dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w ramach Regionalnego…

Źródło: @Fundusze Europejskie