Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Ludzie muszą znaleźć się w samym centrum wszystkich naszych strategii politycznych – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiając swoje propozycje formuły konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma rozpocząć się w Dniu Europy, 9 maja 2020 r. i potrwać dwa lata. Konferencja ma umożliwić przejrzystą debatę z obywatelami wywodzącymi się z różnych środowisk i reprezentującymi różne grupy społeczne.

Źródło: @Komisja Europejska

Pamięć o Zagładzie

Wszystkie państwa członkowskie UE jednoczą się w postanowieniu, by w Europie nie było miejsca na rasizm, antysemityzm i nienawiść pod żadną postacią – piszą we wspólnym oświadczeniu Przewodnicząca Komisji Europejskie, Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

Źródło: @Komisja Europejska

Międzynarodowe unikanie opodatkowania – wyzwania dla Polski i UE

Dalsze ograniczanie luki VAT, uporanie się ze zjawiskiem unikania opodatkowania przez międzynarodowe koncerny, sankcjonowanie szkodliwej konkurencji podatkowej – to wyzwania legislacyjne, z jakimi powinna w najbliższych latach uporać się UE. W najnowszym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” analizuje je wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie *Dominik J. Gajewski.

Źródło: @Komisja Europejska

Kolej przede wszystkim

Polska coraz bardziej efektywnie realizuje inwestycje kolejowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym wyzwaniem jest dokończenie zadań na sieci bazowej TEN-T w perspektywie 2030 r. O planach inwestycyjnych Polski na następną perspektywę finansową UE i obecnie realizowanych…

Źródło: @Fundusze Europejskie

ERTMS na polskich torach

Unijna strategia wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz plany rozwoju systemu w Polsce to główne tematy rozmowy poruszane podczas spotkania z europejskim koordynatorem ds. ERTMS Matthiasem Ruete. W wydarzeniu, które 22 stycznia odbyło się w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Obwodnicą Lubaczowa szybciej i bezpieczniej

Poprawa układu komunikacyjnego województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, większa dostępność transportowa regionu i wyprowadzenie części ruchu z centrum Lubaczowa – takie najważniejsze cele realizuje oddana kierowcom w ubiegłym roku obwodnica. Inwestycję dofinansowaną z Podkarpackiego…

Źródło: @Fundusze Europejskie