Usługi ekosystemowe dla Karpat w projekcie Centralparks

Projekt Centralparks tworzy narzędzia dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat. Ich celem jest ochrona bioróżnorodności i  krajobrazu z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. Będą dostępne dla wszystkich obszarów chronionych.
Prace projektowe rozpoczęto…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.