Startupy z finansowaniem

komisja_europejskaKomisja Europejska przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Zapewnienie startupom oraz mniejszym firmom dostępu do finansowania ma zasadnicze znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału pod względem wzrostu gospodarczego oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.