She Figures 2021

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na poziomie edukacji zmniejszają się, ale kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Sprawozdanie She Figures analizuje ścieżkę kariery naukowców – od studiów poprzez uczestnictwo w rynku pracy jako badaczy, warunki pracy, awans zawodowy, odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.