Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – stan na 26 grudnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są  96 663 inwestycj3 o łącznej wartości 550,0 mld zł.
Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 grudnia 2021 roku złożono 192 204 wnioski o dofinansowanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.