Ukraina: Raport UE odnotowuje ważne kroki podjęte w ramach realizacji programu reform

flag-of-ukraine120Komunikat prasowy Komisji Europejskiej Bruksela, 26 lipca 2022 r. Przed posiedzeniem Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina, które ma się odbyć 5 września, Unia Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie z realizacji stowarzyszenia na temat Ukrainy, w którym przedstawiono wdrażanie przez Ukrainę reform wynikających z układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina .

Źródło: @Komisja Europejska