Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji o sankcjach w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2022/579 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji o sankcjach za działania Rosji destabilizujące sytuację w Ukrainie

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2022/578 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Źródło: @Rada Europejska

Komunikat prasowy – Wspólna ładowarka: posłowie zgadzają się na propozycję ograniczenia ilości odpadów elektronicznych

Posłowie do PE obsługują wspólną ładowarkę do przenośnych urządzeń elektronicznych, co zmniejsza ilość odpadów elektronicznych i sprawia, że ​​korzystanie z różnych telefonów komórkowych, tabletów i aparatów cyfrowych jest wygodniejsze.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Źródło : © European Union, 2022 – EP