Odwołanie prezesa UKE w Trybunale

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy sprawę przeciwko Polsce w związku z podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji. W 2020 r. zmiana prawa doprowadziła do wcześniejszego odwołania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Decyzja o skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce została podjęta po wymianie opinii między Brukselą i Warszawą.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.