Materiały z seminarium nt. 1. naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

feu23 listopada 2021 roku Krajowy Punkt Kontaktowy transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa zorganizował seminarium online na temat 1. naboru projektów perspektywy finansowej 2021-2027.

Prezentacje ze spotkania
Zasady 1. naboru projektów Interreg Europa Środkowa…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.