Kolejne polskie stacje tankowania wodoru z dofinansowaniem CEF!

feu2 września 2021 r. Europejska Agencja ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) podpisała umowę grantową przyznającą dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla projektu realizowanego przez PKN Orlen S.A.
Projekt PKN Orlen S.A. Clean Cities – Hydrogen Mobility in…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.