Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój – 26 listopada 2021 r.

feu26 listopada 2021 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 25. wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.