Informacja o nowych poziomach efektywności zatrudnieniowej dla PO WER na 2022 r

feuZgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.