Europejczycy popierają zasady cyfrowe

Według badania Eurobarometr przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r. zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że internet i narzędzia cyfrowe będą odgrywać ważną rolę w przyszłości. Ponadto znaczna większość ankietowanych jest zdania, że UE powinna określić i promować europejskie prawa i zasady, aby zagwarantować pomyślny przebieg transformacji cyfrowej.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.