Zmiany w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

  1. Strona główna
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Fundusze Europejskie
  6. /
  7. Zmiany w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Fundusze Europejskie...

14 września 2023 r. zaktualizowany został Szczegółowy opis priorytetów Programu FENG. Główne zmiany wprowadzone w ramach aktualizacji SZOP FENG dotyczą:

dodania informacji o możliwości wsparcia projektów fazowanych w ramach działań 01.01 Ścieżka Smart oraz 02.04 Badawcza…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Nasza siedziba

cas ostroleka thumb

Punkt "Europe Direct" w Ostrołęce ma swoją siedzibę w Centrum Aktywności Seniorów.


Dane teleadresowe

Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 4/224,
Tel. 608 487 333
pn. 9.00-18.00, śr. 9.00-14.00,
czw. 12.00-18.00.

Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct przybliżają Unię Europejską lokalnym Europejczykom i ułatwiają udział w debatach o przyszłości UE. Odpowiadają na pytania o politykę i priorytety UE oraz angażują obywateli w projekt europejski.

Partnerzy