Rada zmienia rozporządzenie o TAC i kwotach oraz ustala unijną kwotę dla połowów dorsza atlantyckiego na 2022 r. w wodach Svalbardu

Rada zatwierdziła dziś w procedurze pisemnej drugą zmianę do rozporządzenia o TAC i kwotach w odniesieniu do połowów dorsza atlantyckiego w wodach Spitsbergenu (Svalbardu) oraz w podobszarze ICES 1 i w rejonie ICES 2b.

Źródło: @Rada Europejska

Komentowanie zamknięte.