COVID-19 hamuje migracje

Nowe dane dotyczące azylu i niedozwolonego przekraczania granicy w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 r. pokazują wpływ pandemii na migrację do UE. W całej Unii odnotowano spadek o 33 proc. liczby wniosków o azyl w stosunku do poprzedniego roku i najniższy od sześciu lat poziom niedozwolonego przekraczania granicy. Spadek ten nie był jednak równomierny.

Źródło: @Komisja Europejska

Komentowanie zamknięte.