Obronność w wielu wymiarach

komisja_europejska– Zapewnienie silnej synergii między technologiami obronnymi, kosmicznymi i cywilnymi doprowadzi do powstania innowacji radykalnych i sprawi, że Europa nadal będzie wyznaczać światowe standardy – powiedział komisarz Thierry Breton. Po raz pierwszy finansowanie unijne stwarza możliwości zwiększenia europejskich zdolności w zakresie innowacji poprzez badanie i wykorzystywanie potencjału technologii.

Źródło: @Komisja Europejska

Horyzont dla młodych naukowców

komisja_europejska– W ramach pierwszego konkursu młodzi naukowcy z całej Europy uzyskają wsparcie w tworzeniu własnych, niezależnych zespołów i programów badawczych – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”. Rada ma otrzymać ponad 16 mld euro.

Źródło: @Komisja Europejska