Kościół Wszystkich Świętych zrewitalizowany dzięki wsparciu z UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Odbudowa i odnowa zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie została zakończona. Od 2017 roku realizowany był projekt „Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów…

Źródło: @Fundusze Europejskie

LIFE dla Polski

Przygotowanie do działań w dziedzinie klimatu Małopolsce oraz sprzątanie terenów nad rzeką Pilicą – to dwa polskie projekty, które otrzymały finansowanie w ramach programu LIFE. W sumie UE za inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. – Środki przeznaczone na nowe projekty zintegrowane zapewnią wsparcie w przechodzeniu na zieloną gospodarkę – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans.

Źródło: @Komisja Europejska

Druga umowa z Moderną zatwierdzona

komisja_europejskaDruga umowa z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Przewidziano w niej m.in. możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.

Źródło: @Komisja Europejska