Nowy multilateralizm na miarę XXI wieku

Multilateralizm jest ważny, bo działa. Nie możemy jednak być jedynymi, którzy są „wielostronni” – powiedział Josep Borrell. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel zaprezentowali nową strategię mającą na celu zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach. We wspólnym komunikacie przedstawiono oczekiwania i ambicje UE w odniesieniu do systemu wielostronnego.

Źródło: @Komisja Europejska

Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19 (3)

feu16 lutego 2021 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie…

Źródło: @Fundusze Europejskie