Komunikat prasowy – Handel ludźmi: silniejsze środki ochrony kobiet, dzieci i migrantów

Parlament twierdzi, że korzystanie z usług seksualnych świadczonych przez ofiary handlu ludźmi musi zostać uznane za przestępstwo i potrzebne są twardsze środki w celu przeciwdziałania jego proliferacji.
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło : © European Union, 2021 – EP

Komunikat prasowy – Gospodarka o obiegu zamkniętym: posłowie wzywają do zaostrzenia unijnych przepisów dotyczących konsumpcji i recyklingu

Parlament przyjął kompleksowe zalecenia polityczne, aby najpóźniej do 2050 r. Osiągnąć neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, zrównoważoną, wolną od toksyn i w pełni obiegową gospodarkę.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Źródło : © European Union, 2021 – EP