Zastrzeżenia wobec Sądu Najwyższego

komisja_europejskaPolska narusza prawo UE, ponieważ zezwala Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana – podejmować decyzje w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania ich funkcji – utrzymuje KE. Dlatego Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dodatkowej uzasadnionej opinii dotyczącej naruszenia przez Polskę zasad praworządności.

Źródło: @Komisja Europejska