Innowator e-Pionier

feuProblemy mają to do siebie, że często pojawiają się w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy dotyczą społeczności lokalnej, konkretnej instytucji czy jej pracowników – potrzebują rozwiązania. A droga do celu nie jest prosta, szczególnie jeśli wymaga zastosowania innowacyjnych…

Źródło: @Fundusze Europejskie

REACT-EU dla najuboższych

komisja_europejska– Musimy okazywać solidarność osobom, które zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku obecnego kryzysu i które pilnie potrzebują pomocy – powiedział komisarz Nicolas Schmit. Państwa UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach pakietu REACT-EU na potrzeby programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Źródło: @Komisja Europejska

Pomoc dla mniejszych firm

komisja_europejskaPolski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa o wartości 1,9 mld euro zatwierdziła Komisja Europejska. Pomoc państwa tym razem dotyczy przede wszystkim gastronomii, fitnessu, targów, imprez scenicznych, filmów, rozrywki i rekreacji, fotografii i fizjoterapii. Wsparcie będzie miało formę dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania składek np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Źródło: @Komisja Europejska