Komunikat prasowy – Wysłuchanie publiczne w sprawie związku między utratą różnorodności biologicznej a pandemiami, takimi jak COVID-19

W czwartek odbędzie się posiedzenie Parlamentu Europejskiego pt. „W obliczu szóstego masowego wymierania i rosnącego ryzyka pandemii: jaka jest rola Strategii różnorodności biologicznej UE do 2030 r.”.
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

źródło : © European Union, 2021 – EP