Szybki internet z Programu Polska Cyfrowa

feuCelem Programu Polska Cyfrowa jest, aby wszyscy mieszkańcy, na terenach gdzie inwestycje w sieci szerokopasmowe są nieopłacalne na warunkach rynkowych, mieli dostęp do szybkiego internetu.
Szacujemy, że do 2023 r. ok. 2 mln gospodarstw domowych na terenach słabo zaludnionych, inwestycyjnie trudno…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Ósma szczepionka w drodze

komisja_europejskaValneva to kolejna firma farmaceutyczna, z którą Komisja Europejska negocjuje dostęp do nowej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Zakończenie wstępnych rozmów to krok w stronę zawarcia umowy umożliwiającej wszystkim państwom członkowskim wspólny zakup 30 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 30 mln kolejnych.

Źródło: @Komisja Europejska