COVID-19: Komisja wspiera placówki służby krwi w celu zwiększenia pobierania osocza ozdrowieńców COVID-19

komisja_europejskaPolska znalazła się wśród krajów, które będą mogły skorzystać z unijnego wparcia dla programu pobierania osocza od pacjentów, którzy przeszli COVID-19. W ramach dotacji wspierany będzie zakup urządzeń do plazmaferezy i związanego z nimi sprzętu, w tym zestawów do pobierania, urządzeń do magazynowania, testowania i charakteryzowania osocza oraz działania organizacyjne w centrach krwiodawstwa.

Źródło: @Komisja Europejska