Wywóz szczepionek pod kontrolą

komisja_europejska– Musimy mieć jasność co do tego, gdzie dostarczane są szczepionki, które zagwarantowaliśmy, i zapewnić dostęp do nich naszym obywatelom – powiedziała komisarz Stella Kyriakides. Komisja Europejska wprowadziła mechanizm przejrzystości i udzielania pozwoleń w odniesieniu do wywozu szczepionek przeciwko COVID-19.

Źródło: @Komisja Europejska

Big Tech, demokracja i wolność słowa

komisja_europejskaBardzo ważne jest (…) to, żebyśmy codziennie chronili naszą demokrację i nasze instytucje przed wpływem mowy nienawiści, dezinformacji, fałszywych informacji i podżegania do przemocy – pisze przewodnicząca KE Ursuli von der Leyen do Mathiasa Döpfnera, prezesa Axel Springer SA, w liście otwartym dotyczącym ponadnarodowych platform cyfrowych.

Źródło: @Komisja Europejska

Szczepionki: umowa z AstraZeneca jawna

komisja_europejskaNa ponowny wniosek KE, z 27 stycznia 2021 r., firma farmaceutyczna AstraZeneca zgodziła się opublikować umowę zawartą 27 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem utajnienia pewnych jej fragmentów. Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie mogą nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności.

Źródło: @Komisja Europejska

EFS Plus czyli inwestowanie w ludzi

komisja_europejska– Europejski Fundusz Społeczny Plus inwestuje w ludzi. Z zadowoleniem przyjmuję osiągnięte porozumienie polityczne, gdyż jest ono bardziej istotne niż kiedykolwiek – powiedział komisarz Nicolas Schmit. EFS+ będzie głównym instrumentem UE przeznaczonym do inwestowania w ludzi. Jego celem jest budowanie Europy bardziej społecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Źródło: @Komisja Europejska

COVID-19 hamuje migracje

Nowe dane dotyczące azylu i niedozwolonego przekraczania granicy w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 r. pokazują wpływ pandemii na migrację do UE. W całej Unii odnotowano spadek o 33 proc. liczby wniosków o azyl w stosunku do poprzedniego roku i najniższy od sześciu lat poziom niedozwolonego przekraczania granicy. Spadek ten nie był jednak równomierny.

Źródło: @Komisja Europejska

Pomoc państwa rozszerzona

komisja_europejskaKomisja Europejska przedłuża do końca roku okres obowiązywania oraz rozszerza zakres tymczasowych ram, aby wesprzeć gospodarkę. – Ponieważ wbrew naszym oczekiwaniom pandemia koronawirusa nie ustępuje, musimy nadal dbać o to, by państwa członkowskie mogły zapewnić przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager.

Źródło: @Komisja Europejska

Ekologiczność na wyrost

Producenci chętnie sięgają po pseudoekologiczny marketing, nawet jeśli przyjazność dla środowiska toewaru oferowanego konsumentom nie została w pełni udowodniona. Komisja Europejska i krajowe organy kontrolne sprawdziły pod tym kątem strony internetowe. Okazało się, że połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności produktu wprowadza nabywcę w błąd.

Źródło: @Komisja Europejska

Większy budżet na innowacje

Niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln więcej w porównaniu z obecnym okresem finansowania, ma otrzymać Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

Źródło: @Komisja Europejska