Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”.
Celem ewaluacji jest ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.