Zakończył się kolejny nabór wniosków w programie Interreg Polska – Saksonia

30 listopada 2017 r. zakończył się kolejny nabór wniosków w programie Interreg Polska – Saksonia w obszarze tematycznym Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Wpłynęło 26 wniosków, a wartość wnioskowanego wsparcia to 26,4 mln euro. Proponowane przedsięwzięcia…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.