Wydłużenie terminu naboru w konkursie dla Śląska w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-025/19 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ogłoszonego 2 października 2019 r. 
Wydłużeniu ulega termin składania wniosków…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.