Weryfikacja wniosków o wpisy do rejestru ZASI: oferta dla beneficjentów i pośredników finansowych POIR (1)

Beneficjenci poddziałania 1.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa oraz pośrednicy finansowi w instrumentach kapitałowych zarządzanych przez PFR Ventures Sp. z o.o. mogą…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.