Rozstrzygnięto konkurs w sektorze kultury dla regionów słabiej rozwiniętych (1)

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. obszaru całej Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego), które zostały złożone w ramach naboru dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.